Privacyverklaring

 

Inside Defence Inside Defence, gevestigd aan Tafelbergweg 10, 1105 BJ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Tafelbergweg 10, 1105 BJ Amsterdam +31627338675

M.Appelman is de Functionaris Gegevensbescherming van Inside Defence Hij/zij is te bereiken via info@insidedefence.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

 

Inside Defence verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Inside Defence verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@insidedefence.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

Inside Defence verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Inside Defence analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Inside Defence verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Opname op onze mailinglist

Gebruikers van onze diensten worden op het moment dat zij zich registreren voor het gebruik van de van onze diensten (zowel voor een proef- als voor een betaalde licentie) gevraagd om opgenomen te worden op onze mailinglist. Inside Defence maakt gebruik van deze mailinglist om haar klanten periodiek op de hoogte te stellen over zaken als: nieuwe diensten, seminars, wijzigingen in het rooster, ‘Hints and Tips’ en wijzigingen op onze Algemene Voorwaarden of ons Privacy Statement.

De Klant is ten allen tijden in staat zich te verwijderen van onze mailinglist en realiseert zich hierdoor verstoken te blijven van door ons verspreide informatie m.b.t. onze diensten, maar ook wijzigingen in onze Algemene Voorwaarden of ons Privacy Statement.

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Inside Defence neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inside Defence) tussen zit.

 

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

 

Inside Defence bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > 7 jaar > Fiscale bewaarplicht vanuit de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Inside Defence verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Inside Defence blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Verwerking persoonsgegevens

Indien jij de website van Inside Defence bezoekt, lid wordt van Inside Defence, een Proeflessenpakket  koopt of gebruik maakt van andere diensten van Inside Defence, verschaf jij persoonsgegevens aan Inside Defence. Zo verwerkt Inside Defence jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en de uitvoer van je lidmaatschap.

Dit laatste houdt onder andere in dat Inside Defence lidmaatschapscontributie bij jou incasseert.

Daarnaast kan Inside Defence jou telefonisch, per post, e-mail of social media benaderen over je lidmaatschap en informeren over haar eigen activiteiten, diensten, producten en promotionele doeleinden.

Inside Defence gebruikt het e-mailadres van haar leden tevens voor custom audience targeting via Facebook. Inside Defence maakt een custom audience groep aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien.

Lees meer over custom audience targeting.

Indien jij geen (digitale) brieven, nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, niet meer telefonisch benaderd wilt worden, geen of geen deel uit wilt maken van een custom audience advertising tool, kun je dit op ieder moment aangeven via het volgende e-mailadres: Info@Insidedefence.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 

Inside Defence gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Op deze website worden cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.
Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: Facebook pixel:
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet en gebruikt wordt om gericht reclames te tonen aan de bezoekers van onze site en een soortgelijk publiek op facebook
Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.  ga naar https://www.eversports.nl/auth/?redirectApp=marketplace&redirectPath=%2Fi%2Fmuxv2_&origin=eversport

Om je account bij Eversports te verwijderen kun je ook een email sturen naar info@insidedefence.nl en dan verwijderen de gegevens voor je.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@insidedefence.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Inside Defence zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Inside Defence wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Inside Defence neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@insidedefence.nl