Veiligheid Protocol Covid 19 Inside Defence Krav Maga Amsterdam

Poster Coronaregels sportaccomodaties

Vragen triage

 

Corona Gezondheidscheck (vereist door het RIVM voor deelname aan de lessen Krav Maga / Kidsafety)

Voordat u en/of uw kind naar de les komt, stel uzelf de volgende vragen:

 • Had u in de afgelopen 24 uur één of meerdere van de volgende klachten: hoesten, verkoudheidsklachten, verhoging of koorts, benauwdheid, reuk- en/of smaakverlies?
 • Hebt u op dit moment een huisgenoot of gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Hebt u het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (door een laboratorium)?
 • Bent momenteel in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) is vastgesteld?
 • Bent u korter dan 14 dagen geleden uit een land of regio teruggekeerd waar er sprake was van code oranje of code rood vanwege corona?
 • Hebt u een huisgenoot of gezinslid met het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2) en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?

Indien u één of meerdere van de hierboven gestelde vragen met ‘ja’ heeft beantwoord, kom dan niet naar de les. U bent welkom in de les als u alle hierboven gestelde vragen met ‘nee’ kunt beantwoorden.

Corona Health Check (required by the RIVM for participation in the classes Krav Maga / Kidsafety)

Before you and/or your child attend class, please answer the following questions:

 • Have you experienced in the past 24 hours one or more of the following symptoms: coughing, common cold symptoms, elevated body temperature or fever, shortness of breath, loss of smell and/or taste?
 • Does any member of your household currently have fever-like symptoms, common cold symptoms, experiences shortness of breath and/or loss of smell or taste?
 • Were you diagnosed in the past 7 days (verified by a laboratory) with the novel corona virus (SARS-CoV-2)?
 • Are you currently quarantined because you have had direct contact with someone who has been diagnosed with the novel corona virus (SARS-CoV-2)?
 • Did you return from a country or region with code orange or code red concerning the novel corona virus (SARS-CoV-2) less than 14 days ago?
 • Has any member of your household been diagnosed with the novel corona virus (SARS-CoV-2) and have you been in contact with this person in the past 14 days while he or she still exhibited symptoms?

If you have answered ‘yes’ on one or more of the questions above, please do not attend classes! You are welcome to attend classes when you are able to answer all of the questions above with ‘no’.

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen

 

voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop

 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts en vraag een Corona test aan bij de GGD;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot tien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot tien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal tien dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
 • was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
 • douche thuis;
 • vermijd het aanraken van je gezicht;
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

Zie ook https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Voor Sporters

 • Aanmelden voor de les is verplicht minimaal 4 uur van te voren aanmelden voor de les via de Eversports app. Hierdoor kunnen wij rekening houden met de toestroom en alles in goede banen leiden. Ben je niet aangemeld of was er geen plek meer in de groep dan kun je niet deelnemen aan de les.
 • Deelnemers hebben fysiek contact met elkaar en de trainers. Iedereen houd minimaal voor en na de training 1 1/2 meter afstand tot elkaar. En traint in de aangewezen gebieden.
 • Voor en na de les moeten de deelnemers hun handen desinfecteren met handgel, deze is op locatie aanwezig.
 • Rouleer pas van plek als de instructeur dit heeft aangegeven.
 • sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
 • Er kan geen gebruik gemaakt worden van de kleedruimtes, douches en toiletten op de locatie
 • Kom in sportkleding naar de locatie. We kunnen geen gebruik maken van de kleedruimtes en er kan niet gedoucht worden.
 • Laat waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis.
 • Materialen rouleren zo min mogelijk en worden door de deelnemers na gebruik zelf gereinigd.
 • Neem iets te drinken mee
 • Verlaat direct na de les de locatie om samenscholing te voorkomen en ruimte te geven voor een eventuele volgende groep.
 • Indien nodig zal de instructeur de deelnemers gefaseerd het sportveld laten betreden of verlaten.
 • De deelnemers volgen de instructies van de instructeurs op.
 • Door weersomstandigheden of bv door ziekte van een instructeur kunnen lessen komen te vervallen hou daarom Eversports goed in de gaten met oog op wijzigingen in het lesrooster. Al je je ingeschreven hebt voor de les via de Eversports app en deze komt te vervallen dan ontvang je hiervan via de app een bericht.
 • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
 • kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;
 • houd met reizen naar de sportlocatie rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de Rijksoverheid; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/verkeer-vervoer-en-reizen/verkeer-en-vervoer

Voor kinderen

 • Ouders moeten hun kinderen minimaal 2 uur van te voren aanmelden voor de les via Eversports. Hierdoor kunnen wij rekening houden met de toestroom en alles in goede banen leiden.
 • De kinderen worden 10 minuten voor de aanvang van de les verwacht
 • De kinderen worden vlakbij het veld (voor de Laterna Magica) afgezet. Afscheid op de stoep. Ouders mogen alleen in hun auto langs het veld blijven wachten.
 • We vernemen van de ouders of hun kind alleen naar huis mag (lopen, fietsen) via email naar info(@)insidedefence.nl
 • De kinderen hebben geef fysiek contact met de trainers. De trainers houden 1 1/2 meter afstand tot de kinderen en elkaar.
 • Voor en na de les moeten de kinderen hun handen desinfecteren met handgel, deze is op locatie aanwezig.
 • De kinderen moeten van te voren naar de wc, er kan geen gebruik gemaakt worden van de toiletten op de locatie
 • De kinderen komen in sportkleding naar de locatie. We kunnen geen gebruik maken van de kleedruimtes en er kan niet gedoucht worden. Waardevolle spullen blijven thuis.
 • De kinderen wachten bij de bomen in het afgezette gedeelte. Voornamelijk belangrijk voor de 2de les.
 • Materialen rouleren zo min mogelijk en worden door de kinderen na gebruik gereinigd.
 • De kinderen moeten een flesje water mee.
 • Kinderen en de ouders verlaten direct na de les de locatie
 • Indien nodig zal de instructeur de kinderen gefaseerd het sportveld laten betreden of verlaten.
 • De kinderen (en ouders) volgen de instructies van de instructeurs op.
 • Door weersomstandigheden of bv door ziekte van een instructeur kunnen lessen komen te vervallen hou daarom Eversports goed in de gaten met oog op wijzigingen in het lesrooster.

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers

 • Alle instructeurs zijn geïnstrueerd over de geldende veiligheidsmaatregelen.
 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • Trainers bereiden hun training goed voor.
 • De aanwezige instructeur heeft EHBO middelen bij zich. We hebben soms een AED tot onze directe beschikking. Dit zal via de richtlijnen van het rode Kruis verlopen door z.s.m. 112 te bellen indien van toepassing.
 • Voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ geldt: voor en na de les houd anderhalve meter afstand, ook onderling;
 • De trainers zorgen voor dat er in de leeftijdsgroepen 13 tot en met 18 en 19+ zo min mogelijk materialen gedeeld moeten worden;
 • leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 jaar, jeugd van 13 tot en met 18 jaar en 19+ worden niet vermengd;
 • De trainers zorgen er voor dat de training klaar staat zodat ze les meteen kunt beginnen.
 • Sporters van 13 jaar en ouder trainen in daartoe afgebakende ruimte
 • Zorg dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de activiteiten;
 • Wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen;
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet gebeurt;
 • voor en na de les houd anderhalve meter afstand met al je sporters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • Trainers weten wie er bij de lessen aanwezig zijn door regelmatig de Eversports app te controleren op aanmeldingen.
 • Als een leerling zich niet heeft aangemeld en de groepsgrote laat het toe dan mag de leerlinge meedoen. Zo niet dan wordt de leerling naar huis gestuurd. De leerling krijgt een briefje mee hoe zij zich in het vervolg kunnen aanmelden.
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat sporters niet eerder toe dan tien minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De sporters moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • was je handen met water en zeep na iedere training;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot tien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot tien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

 

Voor ouders en verzorgers

 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen;
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;•
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit via de Eversports app, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind (ook milde) klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 °C) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je kind thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als bij je kind in de afgelopen 7 dagen het nieuwe coronavirus is vastgesteld (via een laboratoriumtest);
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind in thuisisolatie is omdat hij/zij direct contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);• als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de sportlocatie/afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.