De geschiedenis van Krav Maga

0  comments

Krav Maga

Krav Maga is Hebreeuws voor contactgevecht. Krav Maga werd ontwikkeld door wijlen Imi Sde-Or (Lichtenfeld) tijdens zijn opmerkelijke militaire carrière als hoofdinstructeur in man-tot-mangevechten bij de IDF. Imi schreef het officiële legerhandboek voor man-tot-mangevechten. In 1964 verliet hij de militaire dienst, maar bleef hij de instructie van Krav Maga – zowel bij het leger als bij veiligheidsdiensten – begeleiden. Hij spande zich bovendien in om Krav Maga te verbeteren, te verfijnen en toe te spitsen op de behoeften van burgers.

Krav Maga is een moderne, praktische en beproefde wijze van zelfverdediging, zorgvuldig toegesneden op de huidige agressie in de wereld. Het wordt gekenschetst door een logische benadering van zelfverdediging en gevechtssituaties waarbij men – na een korte periode van instructie – een relatief hoog peil kan bereiken. Krav Maga werd zorgvuldig ontwikkeld voor een breed publiek en is daarom te gebruiken voor het leger, justitie, veiligheidsdiensten en burgers.

Het systeem is vaak geprezen door ervaren vechters, vechtsporters, militairen en politieagenten, maar in beginsel spreekt Krav Maga ook beginners aan vanwege de eenvoudige en realistische benadering van persoonlijke veiligheid. Feitelijk is Krav Maga de ideale zelfverdedigingsmethode voor mannen, vrouwen, kinderen, ouderen en lichamelijk zwakkeren.

Grootmeester Imi

Imi (Imrich) Sde-Or (Lichtenfeld) – grondlegger van Krav Maga – werd in 1910 in Boedapest geboren, één van de grotere steden van Oostenrijk-Hongarije. Hij groeide op in Bratislava, de hoofdstad van Slowakije, binnen een gezin dat sport en menselijkheid een grote waarde toekende. Vooral deze twee aspecten van zijn opvoeding vormden zijn opmerkelijke karakter.

Toenemend antisemitisme

Halverwege de jaren dertig van de vorige eeuw begon het leven in Bratislava te veranderen. Aangestuurd door bepaalde bewegingen in centraal Europa ontstonden er fascistische en antisemitische bolwerken die tot doel hadden chaos teweeg te brengen en de joodse gemeenschap van de stad te verdrijven. Imi was intussen de ongekroonde koning geworden van een groep jonge joodse jongens, van wie de meeste zich hadden bekwaamd in boksen, worstelen en gewichtheffen. Deze groep atleten poogde de antisemitische bendes buiten de joodse woonwijk te houden, zodat ze daar geen verderf konden zaaien.

Geweld tegen joden in Bratislava

Tussen 1936 en 1940 kreeg Imi daarom vaak te maken met gewelddadige confrontaties en straatgevechten met deze antisemitische schurken, zowel alleen als samen met zijn groep. Samen met zijn metgezellen werd hij vaak door honderden en soms zelfs door duizenden boosaardige mensen bedreigd; de groeperingen die koste wat het kost de joodse wijk van Bratislava wensten te “zuiveren”. Het deed zich echter ook weleens voor dat Imi slechts één of twee mensen terecht moest wijzen. Het ontbreekt hier aan ruimte om alle incidenten die Imi in die periode meemaakte te beschrijven, maar het volstaat om te zeggen dat Imi’s geest en lichaam hierdoor werden omgevormd van een sportman tot een vechter. Deze voorvallen stelden hem in staat om in een later stadium de zelfverdedigingstechnieken te ontwikkelen die nu bekendstaan als Krav Maga.

Exodus

In 1940 verliet Imi zijn thuis, familie en vrienden omdat hij het doelwit was geworden van de antisemitische plaatselijke autoriteiten. Hij ging aan boord van het laatste schip dat erin slaagde om uit te varen voordat de fascisten de macht in handen kregen. Dit schip was een oud binnenvaartschip met de naam Pentcho, dat was omgebouwd om honderden vluchtelingen uit centraal Europa naar het beloofde land Israël (toen Palestina genoemd) te brengen. Het aangrijpende verhaal van de Pentcho en zijn passagiers wordt in detail beschreven in het boek Odyssey door John Birman (Simon & Shuster, New York, 1984).

In 1942 nam Imi dienst in het Tsjechische legioen, dat gedurende de Tweede Wereldoorlog onder bevel stond van het Britse leger. Hij diende circa anderhalf jaar op diverse plaatsen in het Midden-Oosten, waaronder Libië, Egypte, Syrië en Libanon. Toen hij in 1942 afzwaaide, kreeg Imi toestemming om zich in het Mandaatgebied Palestina te vestigen.

Israël en Hagana

In die tijd dienden de vele vrienden van en oud-leerlingen van Imi in de Hagana-beweging, de militaire organisatie die aan de IDF (Israel Defense Forces) voorafging. Imi werd voorgesteld aan generaal Yitzhak Sadeh, hoofd van de Hagana, die hem onmiddellijk in de organisatie opnam omdat er behoefte was aan iemand met ervaring in man-tot-mangevechten. In 1944 begon Imi met de opleiding van de Israëlische manschappen: lichamelijke conditie, zwemmen, het gebruik van een mes en de verdediging tegen een aanval met een mes stonden hierbij voorop. In die periode leidde Imi meerdere elite-eenheden van de Hagana en Palmach op (de befaamde voorlopers van de speciale eenheden van de IDF). Ook de eenheden van Palyam (marine commando) en de politiemacht werden door Imi opgeleid.

Israël en IDF

In 1948, gelijktijdig met het uitroepen van de staat Israël en de oprichting van de Israel Defense Forces, werd Imi benoemd tot hoofdinstructeur Krav Maga aan de School of Combat Fitness. Hij diende ongeveer twintig jaar in de IDF en wist in die tijd zijn technieken voor zelfverdediging en het gevecht verder te ontwikkelen en te verfijnen. Imi trainde persoonlijk de kopstukken van de Israëlische speciale eenheden en leidde veel Krav Maga-instructeurs op. Hierdoor kreeg hij de persoonlijke erkenning van veel hooggeplaatste Israëlische officieren. We dienen te onthouden dat Imi’s methode – Krav Maga – diende te voldoen aan de veelzijdige eisen van de IDF. Dat wil zeggen dat deze discipline eenvoudig te leren en toe te passen moest zijn, zodat de soldaat – ongeacht of hij van huis uit een kantoorklerk was of deel uitmaakte van een elite-eenheid – zich in korte tijd kon leren verdedigen. Ook was het belangrijk dat de vaardigheden met een minimum aan oefening onderhouden konden worden. Nog belangrijker was het dat de door Imi ontwikkelde technieken ook onder de ongunstigste omstandigheden konden worden uitgevoerd.

Na uit actieve dienst te zijn teruggetreden, paste Imi Krav Maga aan om universeel te worden toegepast. De technieken werden veranderd zodat iedereen – man of vrouw, jongen of meisje, jongere of oudere – hier gebruik van kon maken om een aanval af te slaan. Om zijn methode te verbreiden stichtte Imi twee scholen, in Tel Aviv en Netanya, zijn woonplaats. Netanya, een mediterraan vakantieoord waar veel Krav Maga-instructeurs werden opgeleid, kreeg overigens binnen korte tijd bekendheid als bedevaartsoord voor de volgelingen van deze van origine Israëlische vechtdiscipline.

Gedurende die tijd bleef Imi Sde-Or als adviseur en Krav Maga-instructeur van de IDF en andere Israëlische veiligheidsdiensten werkzaam. In 1972 werd de eerste civiele cursus voor Krav Maga-instructeurs gestart aan het Orde Wingate Institute for Physical Education and Sport. Sindsdien heeft deze discipline zich verbreid over talloze civiele diensten in Israël en het buitenland. Duizenden mensen zijn inmiddels opgeleid in de eenvoudig te leren, no-nonsense zelfverdedigingstechniek Krav Maga. Behalve aan leden van de Israëlische veiligheidsdiensten en de Israëlische politie, wordt Krav Maga ook onderwezen op scholen, particuliere instituten, particuliere studio’s en nederzettingen (kibbutzim & moshavim).

IKMA en Darren Levine

In 1978 stichtten Imi en enkele van zijn trouwste volgelingen de Israeli Krav Maga Association, die tot doel heeft Krav Maga in heel Israël en daarbuiten te verspreiden als doeltreffend zelfverdedigingssysteem. Imi Sde-Or werd voor het leven benoemd tot voorzitter van deze vereniging. De internationale activiteiten startten in 1981, voornamelijk in de Verenigde Staten. Dit werd mogelijk gemaakt door de bereidwillige hulp van de Amerikaanse zakenman Daniel Abraham. De succesvolle verspreiding van Krav Maga in de VS is mede te danken aan de inzet van Darren R. Levine (master level 1/ Expert level 6) uit Los Angeles. Sinds de jaren tachtig heeft Levine zich ingezet om het Amerikaanse publiek kennis te laten maken met Imi’s zelfverdedigingstechnieken.

IKMF

Aan het begin van de jaren negentig sprak Imi de wens uit om een Internationale Krav Maga Federatie te stichten, waarmee zijn kennis over de hele wereld zou kunnen worden uitgedragen. Na enige tijd werd de federatie daadwerkelijk gesticht, wat door Imi werd gezien als de vervulling van zijn droom. In 1996 kreeg Eyal Yanilov, voorzitter en hoofdinstructeur van de federatie, de ultieme rang van Master Level 3/Expert Level 8. Tot zijn laatste ademtocht bleef Imi – toen 87 jaar oud – in samenwerking met Eyal Yanilov Krav Maga-technieken en -concepten ontwikkelen. Hij gaf aanwijzingen bij de training van degenen met de hoogste rangen en bracht veel tijd door met Israëlische en buitenlandse Krav Maga-instructeurs. Imi volgde de vorderingen van cursisten, vermaakte ze met zijn scherpe gevoel voor humor en deelde zijn kennis en ervaring met ze. Grootmeester Imi Sde-Or overleed in januari 1998, maar ging voldaan heen in de wetenschap dat de door hem ontwikkelde methodes door steeds meer mensen worden overgenomen.

Samuel Lichtenfeld

Samuel Lichtenfeld – Imi’s vader – was zonder twijfel een bijzonder persoon te noemen. Op dertienjarige leeftijd sloot hij zich aan bij een circus en hield zich de daaropvolgende twintig jaar bezig met het worstelen, gewichtheffen en andere staaltjes van krachtuitingen. Voor hem was het circus een school waar hij kennismaakte met vele mensen die vele sporten beoefenden, ook enkele zeer ongebruikelijke sporten. Deze mensen brachten de jonge Samuel alles bij wat ze van hun sport wisten, waaronder ook vechtsporten en zelfverdedigingstechnieken. Nadat hij het circus had verlaten, vestigde Samuel Lichtenfeld zich in Bratislava (destijds Presburg) en stichtte er de eerste atletiekclub van de stad, die hij Hercules noemde; vernoemd naar de mythologische Griekse held. Later trad hij in dienst bij de gemeentepolitie, waar hij de rang van hoofdinspecteur bereikte. In de jaren dat hij deze functie vervulde, kreeg Samuel de reputatie de politieagent te zijn die de meeste moordenaars en gewelddadige criminelen wist aan te houden en voor het gerecht wist te brengen. Als politiefunctionaris bracht Samuel Lichtenfeld zijn manschappen zelfverdediging bij en leerde ze hoe ze gewelddadige aanvallen moesten neutraliseren, waarbij hij de nadruk legde op de handhaving van morele waarden. Zijn technieken waren bijna stilistisch te noemen en leken op het eerste gezicht niet bijzonder effectief of buitengewoon krachtdadig te zijn. Toch voldeden ze aan de tijdsgeest en pasten binnen de regelgeving waaraan de politie destijds was gebonden.

Sportief wonder

Als kind kreeg Imi van zijn vader les in diverse disciplines lichamelijke oefening en sport, waaronder turnen. Hij nam zelfs deel aan de lessen die aan de politieagenten werden gegeven. Omdat hij door zijn vader hiertoe werd aangespoord, ontplooide Imi zich in vele disciplines tot kampioen. Eerst blonk hij uit bij het zwemmen en daarna in turnen, worstelen en boksen. In 1928 won Imi de jeugdtitel van het Slowaakse worstelkampioenschap en in 1929 de kampioenstitel voor volwassenen (weltergewicht). In dat jaar werd hij tevens nationaal kampioen boksen en behaalde hij een overwinning bij een internationale turnwedstrijd. In het daaropvolgende decennium richtte Imi zich voornamelijk op worstelen, als deelnemer maar ook als trainer. Jaar na jaar won hij het Slowaakse kampioenschap in zijn gewichtsklasse en werd daardoor een boegbeeld van de nationale worstelploeg. Tot 1939 nam Imi deel aan talloze internationale wedstrijden en won hij tientallen medailles en trofeeën. Imi werd gezien als één van de beste Europese worstelaars en versloeg vele andere landskampioenen. Acrobatiek behoorde ook tot de sportieve activiteiten van Imi, en door hiervan gebruik te maken richtte hij zich op de dramatische expressie. Hij gaf les aan één van de bekendste Tsjecho-Slowaakse toneelgezelschappen en trad meerdere keren op in theaterproducties. In een van de balletvoorstellingen vertolkte hij de rol van Mephisto; zijn spel werd zowel door het publiek als de critici met enthousiasme ontvangen.

(Tekst redactie door Tekstbureau Scrimage 2016 www.tekstbureauscrimage.nl)

(bron: www.kravmaga.nl)

 


Tags

Amsterdam, Eyal Yanilov, Imi Lichtenveld, Krav Maga