Q&A Nieuwe Curriculum

Bouwen aan een sterk fundament

Nieuw innovatief curriculum voor volwassen!

Over de afgelopen circa 18 jaar zijn Hielke en Mathijn, als oprichters van Inside Defence, onderdeel geweest van de Krav Maga Global en haar voorganger, de IKMF (International Krav Maga Organisation).

In die periode hebben we talloze prachtige momenten beleefd, zoals het behalen van onze P1-certificaten, onze instructeursdiploma’s, het starten van Inside Defence en het behalen van onze Expert-diploma’s. Gedurende deze tijd hebben we met volle overtuiging duizenden mensen getraind volgens de richtlijnen van KMG.

De toekomst

Zowel persoonlijk als organisatorisch hebben we, net als Krav Maga Global, een enorme groei doorgemaakt. Na bijna twee decennia als onderdeel van KMG te hebben gefunctioneerd, hebben we besloten dat we onszelf en Inside Defence verder willen ontwikkelen in de richting die wij voor ogen hebben. We voelen ons vrijer om dit te doen buiten het curriculum van een grote, wereldwijde organisatie.

Nieuw curriculum

Daarom is de tijd aangebroken om vanaf maart 2024 over te gaan op ons nieuwe curriculum.

We kijken er enorm naar uit en vinden het tegelijkertijd best spannend om de vertrouwde paden te verlaten en nieuw terrein te ontginnen.

Q&A

We kunnen ons voorstellen dat deze beslissing vragen bij je oproept daarom hebben we een Q & A voor je samengesteld waar je rustig doorheen kunt bladeren om te ontdekken welke voordelen deze overgang te bieden heeft.

Q & A: Het nieuwe curriculum

Voor wie?

Voor de reguliere lessen voor volwassenen gaan we over op een nieuw curriculum, terwijl het curriculum voor de Women Only lessen nog wordt ontwikkeld.

Voor de Tieners en Kidsafety lessen blijft de lesinhoud ongewijzigd.

Vanwaar een nieuw curriculum?

Onze overtuiging is dat zelfverdediging een essentieel onderdeel van (zelf)zorg is, net als het behalen van je zwem- of EHBO-vaardigheden. Net als bij zwem- of EHBO-vaardigheden zijn er veel varianten en is het vrijwel onmogelijk om alles te leren. Je wilt bewust hier een keuze in maken welke vaardigheden je leert en je begint bij het bouwen aan een sterk fundament.

Een sterk fundament maakt je competent in het omgaan met situaties, voor, tijdens en na een (gewelddadig) conflict

Denk bij 'voor' het conflict aan:

- Luisteren naar je onderbuikgevoel
- Het verbeteren van je positie
- Het verbreken van een bevriesreactie.
- De verschillen snappen tussen verschillende soorten geweld
- Herkennen en aangeven van grenzen.
- Hoe ontstaan conflicten
- Wat is geweld?
- Wat zijn scripts?
- Vroegtijdig inschakelen van hulp
- Stemgebruik
- Communicatie
- De-escalatie
- Kennis van de wet

Denk bij 'Tijdens' een conflict aan:

In het nieuwe curriculum ligt de nadruk op je probleemoplossende vermogen. Niet elke techniek past bij iedere persoon, en dat maakt ook niet uit. Het doel achter het nieuwe curriculum is dat jij vertrouwen krijgt dat je de situatie kunt oplossen.

Denk bij 'na' een conflict aan:

- Jezelf en anderen controleren op verwondingen
- Praten over het incident
- Daderomschrijving
- Vervoeren van gewonden
- Aanleggen van een tourniquet/ stoppen van de bloeding

In het nieuwe curriculum worden de bovenstaande onderwerpen uitvoerig behandeld en getest. 

Wat zijn de nieuwe niveaus? Waar train ik naartoe?

Op dit moment hebben we 7 verschillende sets vaardigheden geïdentificeerd. We beginnen met het opbouwen van een solide basis in de eerste 2 niveaus voor burgerdoeleinden. In de gevorderde niveaus bouwen we voort op deze vaardigheden. Van daaruit gaan we naar specialisaties, zoals beroeps- en situatiespecifieke trainingen . In de onderstaande afbeelding wordt de routekaart weergegeven. Als de afbeelding niet duidelijk zichtbaar is, klik dan op de volgende link: https://insidedefence.nl/wp-content/uploads/Roadmap-ID-curriculum-5-scaled.jpg

Is het nog steeds Krav Maga?

Ja, het is nog steeds Krav Maga.

Kan ik het nieuwe curriculum inzien?

Ja, dat kan. Onze leden zullen toegang hebben tot het curriculum. Momenteel is de exacte vorm nog niet vastgesteld, het kan zowel een papieren als een online versie worden. Op dit moment zijn Fundamentals 1 en Fundamentals 2 voltooid; de overige niveaus zijn grotendeels voltooid. We houden voortdurend toezicht op de inhoud en kwaliteit, en indien nodig zullen we wijzigingen aanbrengen.

Zijn er grote verschillen in de technieken zoals ik ze nu ken?

Nee, die zijn er vrijwel niet. Het verschil zit voornamelijk in het feit dat je de technieken en tactieken hebt getraind onder een breder scala aan situaties, waardoor je kunt ontdekken wat het beste voor jou werkt.Hoe introduceren we het nieuwe curriculum?

Op zaterdag 2 maart 2024 nodigen we je uit om enthousiast te worden over ons nieuwe curriculum tijdens een introductietraining van 4 uur. Tijdens deze sessie behandelen we vier niveaus, waardoor het echt een kennismaking is.

Hier is een overzicht van de blokken die we zullen behandelen:

  • Blok 1: Fundamentals 1
  • Blok 2: Fundamentals 2
  • Blok 3: Gevorderden 1
  • Blok 4: Gevorderden 2

Zodra de inschrijving geopend is, zullen we onze leden hiervan op de hoogte stellen.

Hoe gaan we testen? Behalen niveaus, aan welke lessen doe ik mee?.

Meten aan de hand van een niveau test in plaats van een examen? Wat is het verschil?

Het onderscheid tussen een examen en een test is van cruciaal belang, en we willen dit helder belichten.

Wanneer we spreken over meten via een test in plaats van een examen, benadrukken we een fundamenteel verschil in benadering.

In plaats van slechts één moment van evaluatie, biedt een test de mogelijkheid voor regelmatige beoordelingen, waardoor continu leren en groei worden aangemoedigd. Een examen impliceert vaak een eindpunt, terwijl we juist willen benadrukken dat vaardigheden voortdurende ontwikkeling vereisen.

Examentaken volgen strikte regels en vooraf bepaalde criteria, wat kan resulteren in perfecte uitvoeringen op papier, maar niet noodzakelijkerwijs effectiviteit in de praktijk. Daarentegen daagt een test deelnemers uit om hun improvisatie- en probleemoplossende vaardigheden te tonen, wat meer overeenkomt met echte situaties.

Het eerste testmoment staat gepland voor april/mei 2024 voor studenten, met in totaal drie testmomenten per jaar waar studenten aan kunnen deelnemen.

Hoe behaal ik een nieuw niveau?

Om een nieuw niveau te behalen, nemen we twee keer per jaar een test af waar iedereen aan kan deelnemen. Deze test geeft aan waar je staat en waar je aan wilt werken. Vergelijk het met het behalen van een band of streep bij Braziliaans Jiu Jitsu, waar de 'professor' beoordeelt of je het niveau aankunt. Het gaat er niet alleen om hoe goed je technisch bent, maar ook of je de technieken op het juiste moment kunt toepassen. Je kunt bijvoorbeeld perfecte stoten uitvoeren, maar als je ze niet effectief kunt gebruiken, heeft het behalen van een niveau geen zin. Of je het niveau haalt, wordt gezamenlijk bepaald door het instructeursteam van Inside Defence aan de hand van hun gezamenlijke kennis en vaardigheden.

Word ik alleen getest op het niveau waarvoor ik opga?

Ieder niveau legt de fundamenten voor het volgende niveau en hierop zul je bij iedere test worden getest, ongeacht je huidige niveau. Iedereen wordt uitgedaagd op basis van het bereikte niveau en het niveau waarvoor ze zich opmaken.

Ter illustratie: in dezelfde test, met dezelfde scenario's, moet iemand die voor Fundamentals 1 gaat laten zien dat ze afstand kunnen creëren. Voor Fundamentals 2 moet men laten zien dat ze niet alleen afstand kunnen creëren, maar ook effectief kunnen handelen wanneer dit niet lukt. Voor Combatives 1 moet men kunnen aantonen dat ze afstand kunnen creëren, effectief kunnen handelen wanneer dit niet mogelijk is, en kunnen improviseren (vechten)mals de situatie erom vraagt. Op deze manier breiden we de skillset geleidelijk uit.

Hoeveel testmomenten per jaar zijn er?

Er zullen jaarlijks drie testmomenten plaatsvinden op een locatie in Amsterdam. Op moment van schrijven zal dit de Tafelbergweg nr 10 te Amsterdam zijn.

Krijg ik een certificaat en een niveaupatch?

Na het succesvol afleggen van een niveau test ontvang je een certificaat en niveaupatch van het door jou behaalde niveau.

Hoe zien de certificaten en patches er uit?

De certificaten en patches zijn nog in ontwikkeling. Hier kunnen we helaas nog geen antwoord op geven. Zie "Wat zijn de niveau's" waar train ik naartoe item onder de sectie HET NIEUWE CURRICULUM voor de certificaten en patches die in ontwikkeling zijn.

Ik heb een P-G-E level bij KMG behaald, moet ik dan weer overnieuw beginnen?

Of je opnieuw moet beginnen, hangt af van wat je bedoelt met 'opnieuw beginnen'.

Het behalen van een level bij KMG opent de deuren naar de Fundamentals, Combatives en Specialist lessen. Bijvoorbeeld, als je een G-level hebt behaald, ben je niet verplicht om opnieuw te starten met de Fundamentals lessen (hoewel het wel een goed idee is). Je kunt direct deelnemen aan de Specialist lessen, waardoor je niet 'opnieuw' hoeft te beginnen.

Echter, wat betreft het behalen van nieuwe niveaus, begint iedereen zoals bij niveau 0 en ontvangt na de test een niveau-onderscheiding. Als je echter al een KMG level hebt en succesvol de test aflegt, is het mogelijk om meerdere niveaus in één keer te behalen. Als je nog geen KMG level hebt, begin je bij het behalen van het Fundamentals 1 niveau.
Ik heb een P-G-E level bij KMG behaald, krijg ik hiervoor een vergelijkbaar niveau level bij Inside Defence?

Nee, die krijg je niet.

Je niveau level krijg je uitgereikt na afloop van de level test. Deze krijg je niet aan de hand van behaalde levels bij KMG of andere bonden.

Een eerder behaald KMG level kan wel toegang geven tot specifieke lessen. Zie: Ik heb een P-G-E level bij KMG behaald, moet ik dan overnieuw beginnen?

Ik heb een P-G-E Level bij KMG behaald, aan welke lessen doe ik mee?

Fundamentals lessen:

Je kunt meedoen aan Fundamentals 1 en Fundamentals 2 lessen als je nog geen level of als je het P1 of het P2 level bij KMG hebt behaalt.

Combatives lessen:

Je kunt meedoen aan de combatives 1 en 2 lessen als je Fundamentals 1 en 2 of het P3, P4 of P5 level bij KMG hebt behaald.

Specialist lessen:

Heb je het Fundamentals 1 en 2 en combatives 1 en 2 niveau behaald of heb je een G-level of hoger? dan doe je mee aan de Specialist lessen.

Ik heb geen KMG level behaald. Aan welke lessen doe ik mee?

Dan start jij bij de fundamentals 1 en doe je mee aan deze lessen.
Q & A : KMG

Maakt Inside Defence nog deel uit van KMG?

Op het moment van schrijven (februari 2024) maken we als Inside Defence nog deel uit van Krav Maga Global. Twee van onze instructeurs blijven naast onderdeel van Inside Defence ook onderdeel van KMG.

Wanneer stapt Inside Defence uit KMG?

Dat is op het moment van schrijven nog niet bekend. We zijn nog opzoek naar een win-winsituatie. Wel gaan we per maart volledig over op het nieuwe curriculum.

Behoud ik mijn behaalde KMG-level?

Ja, die behoud je.

Kan ik nog deelnemen aan KMG-examens?

Momenteel (februari 2024) is het nog steeds mogelijk om deel te nemen aan KMG-examens. Echter, we richten ons niet langer actief op de voorbereiding voor deze examens. In plaats daarvan bereiden we je voor op proactief handelen tijdens (gewelddadige) conflictsituaties en zullen we jouw voortgang testen op onze eigen manier. Dit gebeurt via speciaal ontwikkelde tests waarbij je verschillende niveaus kunt behalen zoals omschreven in het onderdeel Wat zijn de nieuwe levels? Waar train ik naartoe?.

Wat doe ik met mijn KMG lidmaatschap?

Als je ervoor kiest om je KMG lidmaatschap te behouden of als je er geen hebt, hoef je niets te doen. Als je besluit om het op te zeggen, stuur dan een e-mail naar admin(@)kmgnl.nl met je verzoek tot beëindiging.

Moet ik een lidmaatschap bij een andere bond afsluiten?

Om bij je vaardigheden bij Inside Defence te kunnen ontwikkelen is dat niet nodig.

Kleding & andere voorschriften

Komen er met de introductie van het nieuwe curriculum nieuwe kleding voorschriften.

Nee, die komen er niet.

Mag ik mijn KMG kleding nog aan tijdens de lessen?

Ja, dat mag.

Komt er een nieuw clubshirt?

In 2024 introduceren we een women-ony clubshirt en nemen we het huidige clubshirt weer in de verkoop.