Zelfverdediging? Waar tegen eigenlijk?

Waar wil je jezelf tegen leren verdedigen?

Onze overtuiging is dat zelfverdediging een essentieel onderdeel van zelfzorg is, vergelijkbaar met het behalen van zwem- of EHBO-vaardigheden.

Wij helpen mensen om van een reactieve naar een proactieve aanpak te schakelen in hun handelen, denken, voelen en streven bij conflicten, inclusief gewelddadige situaties.

Een proactieve benadering vermindert angst, geeft kracht en stelt je in staat beter voor jezelf en anderen te zorgen. Hiermee dragen we actief bij aan een veiligere en zorgzamere wereld.

Handelen, denken, voelen en streven zijn onderling verbonden; je kunt deze aspecten niet los van elkaar zien.

Op deze pagina willen we je laten nadenken over de vraag: "Zelfverdediging? Waartegen eigenlijk?"

Het uiteindelijke doel is om je probleemoplossend vermogen met betrekking tot gewelddadige conflicten te vergroten.

Hoe lees je deze pagina?

Hieronder vind je vragen in bulletpunten.

Je leert het meeste door eerst zelf over de vraag na te denken en je antwoord op te schrijven, om vervolgens onze antwoorden te lezen.

Als je daar geen tijd voor hebt of kunt maken, klik dan direct op het bulletpunt voor het beste antwoord dat we je op dit moment kunnen geven.

Per vraag en antwoord vind je ook een uitleg waarom het belangrijk is volgens ons om de vraag te stellen en wat het je oplevert om hierover na te denken.

Fundamentals-test

De volgende bullets maken deel uit van ons unieke Fundamentals Curriculum en zijn naast levensreddende kennis die je graag in je rugzak wil hebben onderdeel van de test.

Ben je nog geen lid van Inside Defence? Lees alles rustig door en neem de kennis in je op. Heb je vragen? Kom langs en doe mee aan een van onze lessen om te ervaren wat Krav Maga voor jou kan betekenen.

We wensen je veel lees- en denkplezier!

Het Team van Inside Defence


Bullets

Waar wil je jezelf tegen leren verdedigen?

Om complexe zaken te begrijpen is het slim om ze te vereenvoudigen.

Daarom een kort antwoord:          Geweld.

Het begrijpen van het probleem vergroot de kans op een oplossing. Vergelijk het met het oplossen van een wiskundig probleem: zonder degelijke kennis is de kans op een oplossing minimaal.

Wat is geweld?

Geweld is een middel (tool) om iets voor elkaar te krijgen.

Het kent verschillende niveaus (levels), soorten en doelen. Van fysiek geweld tot verbale agressie, het spectrum is breed en gevarieerd.

Welke niveaus zijn er?

Het begrijpen van geweld als een middel om iets te bereiken is van essentieel belang, een principe dat eigenlijk geldt voor al ons gedrag. Een persoon die geweld gebruikt, streeft een bepaald doel na.

Om jezelf proportioneel te kunnen verdedigen tegen geweld, is het van cruciaal belang om te erkennen dat geweld verschillende niveaus van intensiteit kent.

Het is aannemelijk dat gedrag uit een lager niveau niet bestand is tegen het geweld van de laag erboven. Als je je tegen alle niveaus van geweld wilt kunnen verdedigen, is het noodzakelijk om enigszins vertrouwd te raken met gedrag uit alle niveaus. Of dit wenselijk en haalbaar is, is een vraag waar we hier niet verder op zullen ingaan.

Een handig hulpmiddel om deze niveaus te begrijpen is door te kijken naar een piramide van gedrag binnen een populatie. Aan de basis van de piramide bevinden zich de meeste mensen, en naarmate je hoger in de piramide gaat, neemt de intensiteit van het gedrag toe, terwijl het aantal mensen dat dit gedrag vertoont afneemt.

Belangrijk is te weten dat mensen over het algemeen het gedrag van de laag boven hen afkeuren. Mensen die zich comfortabel voelen in hun eigen laag zien niets verkeerds in hun gedrag en beschouwen dit zelfs als normaal, vaak suggererend dat anderen hetzelfde zouden moeten doen.

Daarnaast is het belangrijk te weten dat je niet zomaar een niveau in gedrag omhoog kunt gaan, maar wel in lagere niveaus kunt acteren. Iemand die zich prima voelt bij het manipuleren van mensen kan ook vriendelijk gedrag vertonen. Aan de andere kant kan iemand die alleen dingen voor elkaar krijgt door vriendelijk te zijn niet zomaar overgaan tot manipulatie, omdat ze dit gedrag immers afkeuren.

Een ander voorbeeld is een seriemoordenaar, die moeiteloos kan schakelen tussen dodelijk geweld, fysiek geweld, verbaal geweld, manipulatie en vriendelijkheid. Sterker nog, de grootste seriemoordenaars werden vaak omschreven als de meest charmante personen.

Omdat je wel naar beneden kunt gaan maar niet omhoog, is het van groot belang om fysieke zelfverdediging te trainen. Door fysieke zelfverdediging te trainen bij Inside Defence, ontwikkel je zelfvertrouwen in de een-na-hoogste laag van de piramide. Dit maakt het mogelijk en makkelijker om lager te gaan, omdat verreweg de meeste conflicten opgelost kunnen worden door verbaal, assertief, manipulatief (wie heeft er zijn kind nooit iets lekkers beloofd als ze zouden meewerken?) en vooral vriendelijk te zijn.

Welke soorten geweld zijn er?

We behandelen verschillende vormen van geweld: sociaal geweld, a-sociaal geweld en ongecontroleerde agressie.

Het is van vitaal belang om deze verschillen te kennen omdat het gedrag dat je bij sociaal geweld veilig houdt, je leven bij a-sociaal geweld kan kosten, en omgekeerd.

Hoewel het geweld er mogelijk hetzelfde uitziet, zijn de doelen volledig verschillend.Waarvoor zijn mensen bereid om geweld  voor te gebruiken?

Ook de doelen en behoeften die men probeert te bereiken door geweld te gebruiken, kunnen worden gevisualiseerd aan de hand van een piramide. In dit geval biedt de piramide van Maslow een helder overzicht van de hiërarchie van behoeften.

In onze samenleving hebben de meeste vormen van geweld te maken met het verlangen om bij een groep te horen en status binnen die groep te verwerven. Dit betekent niet dat geweld om onmiddellijke overleving, een veilige omgeving te hebben of zelfactualisatie niet voorkomt.

A-sociaal geweld wat is dat eigenlijk?

A-sociaale agressie verwijst naar gewelddadige handelingen die niet voortkomen uit sociale interactie of het verlangen om bij een groep te horen. Het is geweld dat niet wordt gemotiveerd door de behoefte aan erkenning, status of sociale invloed, maar eerder voortkomt uit individuele drijfveren zoals woede, frustratie, wraak of een drang naar macht.

Het kennen van het verschil tussen sociale en a-sociale agressie is cruciaal om verschillende redenen:

  1. Zelfverdediging: Het begrijpen van de motivatie achter het geweld stelt individuen in staat om effectieve strategieën voor zelfverdediging te ontwikkelen. Bij sociale agressie kan het vermijden van conflicten door sociale signalen of de-escalatietechnieken effectief zijn, terwijl bij a-sociale agressie andere benaderingen, zoals het snel en krachtig reageren, nodig kunnen zijn.
  2. Risicobeoordeling: Door te kunnen identificeren of geweld sociaal of a-sociaal van aard is, kunnen mensen beter inschatten hoe ze moeten reageren en welke mate van dreiging ze mogelijk tegenkomen. Dit stelt hen in staat om gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen om zichzelf en anderen te beschermen.
  3. Interventie: Het begrijpen van het verschil stelt niet alleen individuen in staat om zichzelf te beschermen, maar kan ook helpen bij het voorkomen of interveniëren in gewelddadige situaties. Door te herkennen of het geweld sociaal of a-sociaal is, kunnen mensen adequater reageren en mogelijk escalatie voorkomen.

Kortom, het kennen van het verschil tussen sociale en a-sociale agressie is van vitaal belang voor effectieve zelfverdediging, risicobeoordeling en het voorkomen van escalatie in gewelddadige situaties.

Sociaal geweld wat is dat eigenlijk?

Sociaal geweld, volgens de werken van Rory Miller en Tim Larkin, verwijst naar gewelddadige handelingen die voortkomen uit sociale interactie of het verlangen om bij een groep te horen. Dit type geweld wordt vaak gemotiveerd door factoren zoals status, erkenning binnen de groep, of het handhaven van sociale normen en hiërarchieën.

Het begrijpen van sociaal geweld is belangrijk om verschillende redenen:

  1. Zelfverdediging: Mensen die zich bewust zijn van sociaal geweld kunnen situaties herkennen waarin de sociale dynamiek een rol speelt bij gewelddadig gedrag. Hierdoor kunnen ze hun reactie aanpassen en mogelijk conflicten vermijden door de-escalatietechnieken te gebruiken of door sociale signalen te herkennen.

  2. Risicobeoordeling: Het herkennen van sociaal geweld stelt mensen in staat om de aard en de ernst van een dreiging beter te begrijpen. Ze kunnen de dynamiek tussen individuen evalueren en bepalen of het geweld voortkomt uit sociale druk of groepsdynamiek.

  3. Interventie: Door sociaal geweld te herkennen, kunnen mensen mogelijk ingrijpen om escalatie te voorkomen of om anderen te beschermen. Dit kan onder meer het doorbreken van sociale patronen zijn, het aanbieden van hulp aan potentiële slachtoffers of het de-escaleren van spanningen binnen de groep.

Kortom, het begrip van sociaal geweld is essentieel voor effectieve zelfverdediging, risicobeoordeling en het voorkomen van conflicten binnen sociale interacties. Het stelt individuen in staat om situaties te herkennen waarin sociale factoren een rol spelen bij gewelddadig gedrag en om gepaste maatregelen te nemen om zichzelf en anderen te beschermen.


Tags

Fundamentals